Příroda
jihomoravských
rezervací

perleťovec

 • Čertoryje
  Jedna z nejcennějších a druhově nejbohatších rezervací Bílých Karpat, tvořená rozsáhlými lučními komplexy s rozptýlenými stromy a keři.
   
 • Lednické rybníky
  Soustava pěti velkých rybníků, vybudovaných ve 14. století při zámku Lednici s přilehlým zámeckým parkem je významným hnízdištěm kolem 130 druhů ptactva.
   
 • Pavlovské vrchy
  Mohutné bradlo budované bílými jurskými vápenci. Silně zkrasovělé území vyniká bohatými stepními i lesostepními společenstvy se vzácnou flórou i faunou.
   
 • Pouzdřanská step
  Významná drnová step s bohatou teplomilnou květenou na návrší tvořeném vápnitými ždánickými pískovci.
   

Úvodní stránka

 

(c) Marek Vojtíšek, 2002
s využitím textové části mapy Jižní Morava z edice Poznáváme Československo
vydané Geodetickým a kartografickým podnikem v Praze roku 1984

NAVRCHOLU.cz