Vodní ptactvo ve Stromovce

 
kachna s mláďaty


K rybníčkům ve Stromovce kachny neodmyslytelně patří, jejich krmení je zábavou návštěvníků parku všech věkových skupin. V letitých stromech nacházejí dutiny vhodné k hnízdění a v květnu vyvádějí mladé, jimiž se to pak na rybníčcích jen hemží. káčata

kačer Kačeři se mezi tím pohybují v menších skupinkách a číhají na každou příležitost k uzobnutí nějaké té housky, z nichž ovšem většina směřuje k matkám a jejich mláďatům.

Stává se pravidlem, že se ve Stromovce objevují i další druhy vodního ptactva. Na prvním ze soustavy rybníčků, napájených starobylou Rudolfovou štolou, tentokrát zahnízdil pár lysek černých. lyska černá

lyska s mládětem Na rozdíl od kachen se lysky projevují jako starostliví rodiče a svá rudohlavá mláďata krmí. Někdy se pro potravu potápějí k bahnitému dnu, jindy se neohroženě vrhají mezi houf kachen, aby mláďatům, která se ke břehu neodvažují, přinesly kus housky.

Voda níže položených rybníčků je kalná, jejich břehy pak skýtají více možností úkrytu před dvou- i čtyřnohými návštěvníky parku. Na to spoléhá pár obezřetných slípkek zelenonohých. slípka zelenonohá

mládě slípky I ony vyvedly mladé, ty však většinou neopouštějí svůj úkryt v křoví, a to ani v doprovodu rodičů. Jen občas zakrouží pár metrů po volné hladině.

Ani polák chocholačka se v blízkosti lidí necítí nejlépe, proto se spolu se svou hnědě zbarvenou družkou usídlil na rybníčku s malým ostrůvkem, kde zřejmě časem zahnízdí. polák chocholačka

 

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2007

NAVRCHOLU.cz