Červen v Radotínském údolí


Zcela netypicky a na rozdíl od všech předchozích "výprav" zde najdete fotografie z let 2009 i 2010, spojuje je však místo pořízení i roční doba. Díky tomu je tato sonda do nesmírně rozmanitého světa bezobratlých obyvatel Radotínského údolí bohatší a pestřejší.

 

motýlice obecná Na březích Radotínského potoka usedají temně zelení samci motýlice obecné. Tu a tam vystartují za nějakým hmyzím soustem, jindy za zlatavou samičkou, vždy se ale vracejí zpět na osluněné listy rostlin sklánějících se nad vodní hladinu.

Dalším dravým hmyzem, který obývá bujný porost na dně údolí, je dlouhošíjka znamenaná. Podobně jako motýlice patří i dlouhošíjky k vývojově starším skupinám hmyzu s proměnou nedokonalou. dlouhošíjka znamenaná

jepice I jepice jsou připomínkou hmyzího pravěku. Zatímco larvy se pod vodní hladinou vyvíjejí dlouhé měsíce, dospělci žijí krátce, podle druhu a klimatických podmínek od několika hodin po několik týdnů. Ostatně obrat "jepičí život" pronikl do řady jazyků včetně češtiny. Za pozornost stojí výrazně zmenšený druhý pár křídel a pro jepice typická trojice dlouhých štětin na zadečku.

Pestře zbarvená drobná muška s vědeckým názvem Trypetoptera punctulata patří k čeledi vláhomilkovitých. Larvy tohoto hmyzu parazitují v tělech plžů. Trypetoptera punctulata

klíště obecné Tento parazit si za své hostitele vybírá zejména savce, mezi nimi i člověka, uvádějí se ale i plazi a ptáci. Na oběť číhá na podrostu, nejčastěji ve smíšených lesích a na jejich okrajích. Je sice slepý, ale přítomnost hostitele vycítí podle vydechovaného oxidu uhličitého. Sám o sobě by byl spíše nepříjemný než nebezpečný, je ale přenašečem řady vážných nemocí, především virové klíšťové encefalitidy a bakteriální Lymeské borreliózy. Krev sají drobné larvy, nymfy, i dospělé samice, jako je tato na obrázku, přičemž nasát se musí každé vývojové stadium. Celý životní cyklus trvá obvykle tři roky. Řeč je o klíštěti obecném.

Mandelinkovití brouci jsou vegetariáni, rostlinnou potravou se živí jak larvy, tak dospělci. mandelinka Chrysomela vigintipunctata

housenice pilatky Na šťavnaté zeleni se živí dlouhá řada hmyzích strávníků, mezi nimi i tato prosvítavě zelená housenice. Jde o larvu pilatky nebo jiného zástupce širopasých blanokřídlých. Na rozdíl od housenek motýlů, kterým se jinak velmi podobá, disponuje vedle tří párů z hrudi vyrůstajících nohou ještě plnými osmi páry panožek, vyrůstajících ze zadečku. Housenky motýlů mívají panožek nejvýše pět párů.

Jedním z nejnápadnějších druhů drobných motýlů, kteří v louce hledají spíše úkryt, než potravu, je adéla pestrá. Její samci, vybavení extrémně dlouhými tykadly, vyhledávají místa s vyšším rostlinstvem, kde střídavě posedávají a houpavě poletují. adéla pestrá

šedovníček luční Šedovníček luční patří k čeledi zavíječovitých. Jeho housenky se živí mechy a na vlhkých loukách bývá hojný, vzhledem k velikosti a nenápadnému zbarvení je však setkání s ním spíše vzácností.

Zavíječ zahradní patří sice k velkým a nápadně zbarveným druhům a bývá na místech výskytu hojný, vzhledem k jeho zvyku usedat takřka výlučně na spodní straně listů různých rostlin, zejména kopřiv, ho však není jednoduché odhalit, natož vyfotografovat. Při vyplašení se motýli nečekaně zjevují jakoby odnikud a po krátkém, prudkém letu zase mizejí v podrostu. zavíječ zahradní

obaleč dubový Strmé svahy údolí porůstají listnatými lesy, na skalnatých partiích zůstává holá step lemovaná řídkou doubravou. Na nízkých dubech lze pozorovat obaleče dubového, díky zelenému zbarvení velmi nenápadného motýlka.

Obaleč zdobený, jak už název napovídá, nese na oranžových křídlech složité ornamenty. Jako by si byl vědom svého nápadného zbarvení, jen zřídka vyletuje nad podrost a při vyplašení zalézá až k zemi, kde se mezi tlejícími listy a pod listy trav lehko ztratí. Jeho domovem jsou prosluněné listnaté lesy v teplých oblastech, mezi něž Radotínské údolí na jihozápadním okraji Prahy patří. obaleč zdobený

mol ozdobný - samice Dalším typickým obyvatelem těchto biotopů je mol ozdobný. Usedne-li v trávě, je jeho převážně černobílá kresba nápadná, jakmile však vzlétne, ztrácí se tento příbuzný mola šatního na pozadí mihotavé mozaiky stínu a světla, pronikajícího skrz koruny stromů.

 

Úvodní stránka

(c) Marek Vojtíšek, 2010

 


Další útržky z Radotínského údolí:
 

Radotínské údolí - duben  Radotínské údolí - květen
Radotínské údolí
Radotínské údolí  Radotínské údolí

NAVRCHOLU.cz