Září na Kovárských stráních


žluťásek jižní Teplé počasí v průběhu léta umožnilo žluťáskům přivést na svět velmi početnou třetí generaci. Rozlišit žluťáska jižního a čičorečkového je velice obtížné a u živých jedinců často nemožné. Výslunné stráně by spíše měly být domovem prvního druhu, ale titíž motýli poletovali i po zaplevelených loukách na dně údolí, což by zase odpovídalo spíše druhému. Takže s jistotou lze tvrdit pouze to, že na obrázku je sameček, samičky obou druhů jsou totiž výrazně světlejší.

Fialové květy hvozdíku se na suchých loukách vyskytují od pozdního jara, jejich krása však vynikne teprve na sklonku léta, kdy ostatní vegetace začíná sesychat. hvozdík

 

suchomilka obecná

 

 

 

Odkvetlá hlávka štětky plané.

 

Ulity drobného plže suchomilky najdeme přilepené na stoncích rostlin. S otvorem zalepeným zaschlým slizem tak jejich obyvatel tráví horké dny, aby uchránil drahocenné tekutiny před vypařením.

 
 

štětka planá

 

suchý květ se slunéčkem sedmitečným Slunéčko sedmitečné na suchých květech vytrvale pátrá po posledních mšicích a jiných drobných bezobratlých. Musí se vykrmit, aby vydrželo do jara, kdy se louky opět promění v prostřený stůl.

 

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2006

 


Další útržky z Kovárských strání:
 

Kovárské stráně
Kovárské stráně

NAVRCHOLU.cz