Meandry Ploučnice


vážka V krajině pod Ralskem se jako had vinou meandry Ploučnice. Pískovce Polomených hor na levém břehu řeky porůstají suchými borovými lesy. Blízkost řeky, rybníků a mokřin prozrazují jen vážky, lovící nad vyprahlými pasekami.

Mezi vřesem a brusinčím se objevují květy hvozdíku, na nichž se střídají okáči, hnědásci a soumračníci. hvozdík

saranče lesklá Řeku obepíná pás neprostupných luk, ráj všemožných druhů bezobratlých živočichů. Saranče lesklé se vyznačují výrazným pohlavním dimorfismem, jasně zelený sameček je o poznání menší než béžová samička.

vážka rudá I tady poletují nad vegetací vážky, tentokrát jde o sytě červené vážky rudé.

Rozkvetlé říční břehy obletují krmící se motýli, k nejpočetnějším patří babočky paví oko. babočka paví oko

Při troše štěstí a trpělivosti lze zahlédnout i nádherně vybarveného samečka ohniváčka celíkového. ohniváček celíkový

molovenka Drobné molovenky se ztrácejí v hustém podrostu na kraji lesa, kde se ukrývají před přímým sluncem. Na první pohled ani nepřipomínají motýly, teprve zblízka lze rozeznat typickou strukturu šupinatých křídel.

Na molovenky a další hmyz usedající na listech kapradin číhá lovčík vodní. Podmáčené nivní louky jsou pro tohoto obojživelného pavouka, v dospělosti schopného lovit i vodní živočichy včetně drobných rybek, ideálním životním prostředím. Mladí jedinci jako tento ale dávají přednost životu a lovu na suchozemské vegetaci. lovčík vodní

 

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2007

 


Další útržky z Českého středohoří:
 

  • květen 2008
    Louky na Rané: Počátek května na jednom z kopců Českého středohoří.
Raná
  • srpen 2007
    Raná: Konec srpna na čedičové kupě.
Raná
Opárenské údolí  Borečský vrch

NAVRCHOLU.cz