Na Rané


V suché trávě se ztrácí jeden z nejbizarnějších zástupců řádu motýlů, pernatuška rezekvítková. Za letu skutečně připomínají její křídla vějíř z ptačích per, v klidu jsou složena v poloze kolmo k tělu, podél nějž naopak splývají poměrně dlouhá tykadla. Výsledný tvar je jakousi nohatou obdobou písmene T. pernatuška rezekvítková

svižník polní Po sluncem vyhřátých čedičových kamenech pobíhají nápadně zelení dravci, svižníci polní. Několik rychlých kroků, a pak přesun prudkým letem o několik metrů dále, nejlépe do trávy, v níž se díky svému zbarvení dokonale ztratí. Fotografování těchto brouků je skutečnou zkouškou trpělivosti a loveckých instinktů.

Na první pohled se zpustlé stráně v místech, kde býval lom a později sad, teprve začínají zelenat. Bližší zkoumání odhalí, vedle řady hmyzích jedinců, i křehká kvítka pumpavy obecné. pumpava obecná

soumračník jahodníkový Soumračník jahodníkový patří mezi denní motýly a je jedním z prvních, kteří se na jaře líhnou z kukly. Babočky a žluťásci sice vyletují dříve, ale ti již jako dospělci přezimují.

 

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2007

 


Další útržky z Českého středohoří:
 

Meandry Ploučnice  pod Ralskem
Opárenské údolí  Borečský vrch
  • květen 2005
    Na Rané: Svahy čedičové kupy na jihozápadě Českého středohoří.
Na Rané  Na Rané

NAVRCHOLU.cz