V kraji kolem Mohelna


Vydejme se do míst, kde se drsná příroda Českomoravské vrchoviny dotýká severního okraje Panonských nížin, do míst, kde můžeme uprostřed typicky středoevropské krajiny nalézt rostliny a živočichy, kteří sem pronikli z vyprahlých plání daleko na jihu. Do míst, která co do bohatství živých forem nemají obdobu v širém okolí.

 

Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step

Neustále se vlnící moře trávy, vyrůstající na tenké vrstvičce chudé, kyselé půdy, spalované sluncem, dlouhá staletí spásané dobytkem. Tento unikátní ekosystém nabízí při bližším zkoumání mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

 

Ráno u Oslavy 
 Břehy Jihlavy 
 Hadcová step 
 Skály nad řekou

 

Údolí Jihlavy

V tvrdých hadcových skalách vytvořila řeka Jihlava hluboký zářez, u jehož dna se navzájem prolínají světy vyprahlé stepi a vlhké nivy. Je nasnadě, že v bujném podrostu u říčních břehů najdeme zcela jiné živočichy než o pár metrů dál, kde skály spadají příkře až do chladného vodního živlu.

Údolí Jihlavy

 

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2005

 


Další útržky z Mohelenské hadcové stepi:
 

Mohelenská  hadcová step
Mohelenská  hadcová step
Čtyři  moravská zastavení

NAVRCHOLU.cz