Květen v údolích Českého krasu


Bělostné květy ptačince rozeseté v podrostu lákají různé zástupce hmyzu. Na tomto spočinul drobný rezavý motýl z čeledi adélovitých. adéla na ptačinci

ostnohřbetka křovinná Mnohem podivnější tvor se usadil na chlupatém listu opodál. Na první pohled spíše hrudka hlíny, při bližším zkoumání se objeví křídla, nohy a pak i mohutný pancíř s výrůstky připomínajícími ouška a dlouhým trnem, sahajícím až ke konci zadečku. Ostnohřbetka křovinná, miniaturní vzdálený příbuzný cikád, známých svými zvukovými projevy.

Mrchožrout rudoprsý, nenápadný brouk živící se organickými zbytky, které většinou hledá pod tlejícím listím, v němž je díky rezavému štítu a matně černým krovkám dobře maskován. Tento vylezl až na vrch suchého stvolu, aby se rozhlédl, nebo spíše aby vystavil svá citlivá tykadla jarnímu vánku, přinášejícímu vůně dálek i možných zdrojů potravy. mrchožrout rudoprsý

lovčík hajní Lovčík hajní spoléhá na svůj zrak a rychlé reakce. A také na moment překvapení. Na osluněném listu udržuje své tělo v provozní teplotě a zároveň tu číhá na neopatrné hmyzí jedince, kteří by se také chtěli vyhřívat.

Jako tento motýl, pestrobarvec petrklíčový, který si ale svůj list pečlivě vybírá a před usednutím ho několikrát přeletí, aby se o své bezpečnosti ujistil. Nejbližší příbuzní tohoto druhu žijí v tropech a subtropech, z našich motýlů má, možná překvapivě, nejblíže k modráskům. pestrobarvec petrklíčový

dlouhozobka chrastavcová Mezi řadou čmeláků přeletujících z květu na květ se občas objeví tvor poněkud odlišný, s dlouhými tykadly a ještě delším svinovacím sosákem. No aby se nelišil, když patří mezi motýly, konkrétně lišajovité. Je to dlouhozobka chrastavcová. Její větší a nápadnější příbuzná, dlouhozobka svízelová, s oblibou, zejména koncem léta, navštěvuje truhlíky s muškáty, často i ve velkých městech.

Úvodní stránka

Dubnová procházka

Červnová procházka

(c) Marek Vojtíšek, 2009

 


Další útržky z Českého krasu:
 

Léto na Karlštejnsku
Jaro na Karlštejnsku
Český kras

NAVRCHOLU.cz