Červnová procházka Karlštejnskem


rudohlávek jehlancovitý Z východní strany se do Paví hory zakusuje vápencový lom, na jihozápadním svahu kvetou rudohlávky. Bzučení hmyzích křídel a šumění lesa čas od času přehluší varovné houkání sirény a rachot odstřelu. Jedna z méně harmonických podob soužití člověka a přírody. Hodnota nerostných surovin tváří v tvář hodnotám penězi těžko vyjádřitelným, typický obrázek z Českého krasu.

Samice píďalky žlutokřídlece hnědočárného se zatím o budoucnost svého potomstva bát nemusí, louka, na níž naklade svá vajíčka, je součástí přírodní rezervace. A kdo ví, třeba i tyto píďalky jednou znovu osídlí měsíční krajinu na druhé straně kopce, až bude lom vytěžen a navrácen přírodě. žlutokřídlec hnědočárný

žlutokřídlec zlatožlutý Příbuzná, ale o dost nápadnější píďalka s jazykolomným názvem žlutokřídlec zlatožlutý. Tito drobní motýlci se koncem června a začátkem července vyskytují na stepích Českého krasu v hojném počtu, třepotavě poletujíce mezi stébly trávy jako stovky žhavých úlomků slunečního kotouče.

Ten skutečný se mezitím šplhá po obloze stále výš, vysouší ranní rosu a probouzí další a další drobné obyvatele stepi. Hnědásek jitrocelový se usadil ve stínu a tak si na svou dávku hřejivých paprsků ještě počká. hnědásek jitrocelový

Dvojice vřetenušek mateřídouškových strávila noc na květu rudohlávku a teď se jedna z nich věnuje ranní očistě. Za chvíli se rozletí každá svou cestou. vřetenuška mateřídoušková

kobylka zelená na rudohlávku Mladá samička kobylky zelené ještě nemá křídla a ani v dospělosti nebude nijak zdatným letcem. Po potravě, kterou tvoří převážně mšice a jiný drobný hmyz, tak pátrá pěším způsobem.

Hnědásci květeloví poletují svižně z květu na květ. Nejčastěji jsou k vidění jasně hnědooranžoví samci, samičky jsou sice větší, ale nenápadně zbarvené. Dříve hojný druh nyní ve větších počtech přežívá už jen na posledních zbytcích stepních komplexů. hnědásek květelový

ploskoroh pestrý To ploskoroh pestrý v Českém krasu nikdy příliš hojný nebyl a setkání s ním je vyslovenou vzácností. Příbuzný mravkolvů a zlatooček, s nimiž patří do řádu síťokřídlých, se u nás vyskytuje jen v nejteplejších oblastech. Lépe se mu daří dál na jihu, kde žijí také další podobné druhy.

Úvodní stránka

Dubnová procházka

Květnová procházka

(c) Marek Vojtíšek, 2009

 


Další útržky z Českého krasu:
 

Léto na Karlštejnsku
Jaro na Karlštejnsku
Český kras

NAVRCHOLU.cz