Na dubu v Tróji


Za teplých červnových podvečerů jsou koruny dubů na Trojských svazích plné života. Ostruháčci švestkoví poletují kolem stromů a sají lepkavě sladké šťávy na listech. Své jméno získali tito příbuzní modrásků podle charakteristických tenkých výběžků na zadním páru křídel, zvaných ostruhy. ostruháček švestkový

Třepotavá křídla motýlů jsou viditelná i z dálky, rozliční zástupci dvoukřídlých za letu tak nápadní rozhodně nejsou. Detaily jejich anatomie lze zpozorovat až po usednutí.

listovník s kořistí Na listech však není bezpečno. Mnozí pavouci lapají hmyz do umně vystavěných síťových pastí, jiní, jako tento listovník, spoléhají na útok ze zálohy a svoji jedinečnou schopnost tvorby vláken využívají pouze k jištění pro případ, že by je zápas s kořistí vyvedl z rovnováhy.

Drobný křižák rodu Araniella si na svoji večeři ještě počká, teprve staví síť. křižák rodu Araniella

 

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2006

 


Další útržky z Trojské kotliny:
 

Duben  u Vltavy
Duben v Podhoří  Duben v Podhoří
První máj  v Podhoří

NAVRCHOLU.cz