Hmyz z Podhoří


Zlatěnka se krmí na květech pryšce. Tito drobní, zato pestře zbarvení zástupci řádu blanokřídlých, kladou vajíčka do hnízd samotářských včel a vos, svých blízkých příbuzných. Larva zlatěnky pak sežere jak larvu hostitelského druhu, tak potravu pro ni přichystanou. zlatěnka

ploštička pestrá Ploštička pestrá se živí, stejně jako dospělá zlatěnka, rostlinnou potravou. Nevyhledává však květy, sladké šťávy saje přímo z nabodnutých stonků. Některé její příbuzné z řádu ploštic jsou však dravé a užívají podobné bodavě-sací ústní ústrojí k vysávání uloveného hmyzu.

pěnodějka nížinná Pěnodějka nížinná, zástupce řádu stejnokřídlých, je také vegetarián. Tedy její larva - dospělci sice mohou vypadat nebezpečně, potravu však nepřijímají.

 

Podobně jako vážky, i střechatky mají dravé, několik let ve vodě žijící larvy. Na rozdíl od vážek je ale vývoj řádu střechatek proměnou dokonalou - po stadiu larvy následuje kukla a teprve poté přichází na svět dospělec.

 

 

 

tiplice

 

střechatka obecná

 

 

 

Řád dvoukřídlých zastupuje tiplice, v podvečerním vánku se jen stěží držící suché vegetace. Není příliš obratným letcem, její pohyb vzduchem působí těžkopádně a nemívá dlouhého trvání.

 

Pavouci

Motýli

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2007

 


Další útržky z Trojské kotliny:
 

Bohnické údolí
Duben  u Vltavy
Na dubu v Tróji

NAVRCHOLU.cz