Duben u Vltavy - Bohnické údolí


Svižník polní ukazuje svá mohutná kusadla. Samci je kromě lovu kořisti používají i k přidržení partnerky během páření, které probíhá v rychlém tempu. Inu svižníci... svižník polní

lovčík hajní Na suché větvi se vyhřívá lovčík hajní. Zůstává ve střehu, na dřevo se co chvíli přilétají slunit i mouchy a co kdyby nějaká usedla dost blízko? V boji o život stojí každá příležitost za pokus.

Svá křídla vystavuje slunci modrásek rozchodníkový. modrásek rozchodníkový

lumek žlutý Na listu trávy na okamžik spočinul jeden z tří tisíc u nás žijících druhů lumků, nejspíše lumek žlutý. Lumci vyhledávají larvy různých druhů hmyzu a kladou do nich svá vajíčka, larvy pak za živa požírají svého hostitele. Životně důležité orgány si nechávají na konec, spořádají je až těsně před zakuklením. Soudě podle zadečku bez kladélka je tento lumek samec, takže poletí pátrat spíše po partnerce než po potenciálním hostiteli pro příští generaci lumků.

Pylem z květu rožce se živí křivonožec polokřídlý, drobný brouk z čeledi zlatohlávkovitých. Slunce se pomalu sklání nad obzor... křivonožec polokřídlý

modrásek rozchodníkový ...a modrásek rozchodníkový se ukládá ke spánku. Usedá tak, aby večerní paprsky dopadaly kolmo na jeho složená křídla a on tak ještě zachytil co možná nejvíce tepla. Noc bude chladná.

Úvodní stránka

Podhoří I

Podhoří II

(c) Marek Vojtíšek, 2008

 


Další útržky z Trojské kotliny:
 

Bohnické údolí
Duben v Podhoří  Duben v Podhoří
Na dubu v Tróji

NAVRCHOLU.cz