Pálavští motýli


otakárek fenyklový Ostré srpnové slunce se pomalu šplhá přes majestátní vápencová skaliska Pavlovských vrchů. Nad loukou u Horních Věstonic několikrát váhavě přelétne otakárek fenyklový, než se usadí ve větvích hlohu.

Ještě chvíli trvá, než se paprsky zakousnou do rosou zmáčené trávy a probudí modráska vikvicového. modrásek vikvicový

modrásek nejmenší Modrásek nejmenší rozevírá svá tmavá křídla, aby se rychle prohřál.

Podobně i modrásek jehlicový, jenž dělá čest svému rodovému jménu. V jeho křídlech jako by se zrcadlila blankytná obloha. modrásek jehlicový

okáč medyňkový Ráno přechází v dopoledne, rosa už dávno vyschla a horkým vzduchem víří desítky a stovky párů křídel. Jedny z největších patří okáči medyňkovému, nenápadnému motýlu usedajícímu na holou zem, sešlapanou nohama desítek turistů. Tady, v měňavém polostínu pod nevysokými stromy, je prakticky neviditelný, dokud nevzlétne a nad pěšinou neprobleskne světlý pás lemující tmavý líc jeho křídel.

Ve vlhkém úvozu, částečně chráněném před spalujícím sluncem a vysušujícím větrem, dorůstají bodláky do výše, že by se mezi nimi člověk snadno ztratil. Desítky jejich květů lákají velké motýly, mezi nimi i tmavohnědé okáče ovsové. okáč ovsový

světlopáska svlačcová Talíře bílých květenství opodál hostí motýly z opačného konce velikostního spektra. Drobná můrka světlopáska svlačcová svým hbitým sosákem neúnavně luxuje nektar z desítek miniaturních květů.

 

Úvodní stránka

 
(c) Marek Vojtíšek, 2008

 


Další útržky z Pálavy:
 

Na Děvíně
Pavlovské vrchy  Hustopečsko
Život na stráních  Lesní květena

NAVRCHOLU.cz