Hustopečsko


Východně od dálnice z Brna na Bratislavu, poblíž Hustopečí, se zvedají svahy Boleradické pahorkatiny. Většinu kopců člověk již dávno zkultivoval a osázel vinicemi a ovocnými sady, místy se však zachovalo několik zbytků dřívějších pastvin, dnes přírodních rezervací, útočišť řady ohrožených druhů rostlin i živočichů.

K nejvzácnějším motýlům naší přírody patří jeden z našich největších modrásků, modrásek ligrusový, s typickým bílým pruhem na rubu zadních křídel. Vyskytuje se na stepních biotopech, má však jedno specifikum, které ho na řadě míst takřka nebo i úplně vyhubilo, někdy i za nechtěného přispění samotných ochranářů. Na rozdíl od řady dalších druhů, s nimiž své životní prostředí sdílí, je pro něj fatální pastva ovcí, v poslední době prosazovaná jako vhodná forma péče o stepní lokality. Ovce totiž se zvláštní oblibou spásají jeho živnou rostlinu, s níž v jejich žaludcích končívají i vajíčka a housenky tohoto motýla! modrásek ligrusový

 

hrachor širolistý

 

modrásek jetelový na hvězdnici

 

Nápadně fialové květy hrachoru širolistého.
 

 

 

 

komárovec

Komárovec, vzácný a ohrožený hmyz z řádu srpic. Podobá se sice tiplicím z řádu dvoukřídlých, na rozdíl od nich je ale dravý, svýma dlouhýma nohama loví drobné bezobratlé. Aktivní bývá hlavně za soumraku, přes den líně posedává na vegetaci.

 

 

 

 

Na květu hvězdnice chlumní sedí modrásek jetelový, ještě donedávna relativně hojný motýl výslunných strání. Dnes ve větších počtech přežívá už jen ve stepních rezervacích jižní Moravy.

 


Úvodní stránka

V Pavlovských vrších

(c) Marek Vojtíšek, 2010

 


Další útržky z jihomoravských stepí:
 

Kudlanky  v Pouzdřanech
Fauna jihomoravských kopců  Křižák pruhovaný
  • květen 2008
    Kamenný vrch: Poklady ukryté v trávě na kopci u jihomoravského Kurdějova.
Kamenný vrch

NAVRCHOLU.cz