Kamenný vrch u Kurdějova


Křovinaté stráně Kamenného vrchu jsou jedním z posledních zachovalých fragmentů jihomoravských stepních pastvin. Významnou část bezobratlé fauny tvoří motýli, jedním z jejich méně nápadných zástupců je zavíječ skvrnitý. zavíječ skvrnitý

vítod větší Na jaře porůstá Kamenný vrch pestrobarevným kobercem květin. V detailu vyniká složitá stavba květu vítodu většího.

Typickou rostlinou suchých strání je úročník bolhoj. úročník bolhoj

hlaváček jarní Kvetoucí hlaváček jarní nelze v trávě přehlédnout. Obvykle vykvétá ve velkých trsech, avšak v polovině května již většina rostlinek odkvétá a tak je možno se kochat pouze jednotlivými plně rozvitými květy.

 

Úvodní stránka

(c) Marek Vojtíšek, 2008

 


Další útržky z jihomoravských stepí:
 

Kudlanky  v Pouzdřanech
Fauna jihomoravských kopců  Křižák pruhovaný
Pavlovské vrchy  Hustopečsko

NAVRCHOLU.cz