Podvečer na Děvíně


Horký letní den se pomalu chýlí ke konci, stíny se prodlužují, ale hřeben Děvína se ještě nějakou dobu bude koupat v paprscích podvečerního slunce. Znavení motýli postupně usedají na stonky trav, mezi nimi modrásci vikvicoví. Tento druh patří v naší krajině mezi vzácnější, na vápencových stepích Pálavy, ale třeba i Českého krasu, však bývá v pozdním létě hojný. Samci jsou snadno rozpoznatelní podle světle modré barvy křídel a černých žilek. modrásek vikvicový

modrásek tmavohnědý Modrásek tmavohnědý je dalším typickým druhem pozdního léta. Na rozdíl od našich ostatních modrásků nenese líc jeho křídel ani náznak modré barvy, ani u samečků, ani u samiček, které se poznají podle úplné řady oranžových skvrn podél okrajů křídel.

 

Dokonale maskované jsou ve sluncem spálené trávě saranče. Ochranou těchto hmyzích býložravců je právě nenápadnost - a schopnost bleskového úniku mohutným odrazem zadních nohou.

 

 

 

 

roupci

 

saranče

 

 

 

 
 

Roupci často vysedávají na koncích stébel. Buď číhají na kořist, kterou uchvacují za letu, nebo po úspěšném startu konzumují úlovek. Nebo se, jako v tomto případě, páří.

 


Další zvláštní živočich se plaše ukrývá za stéblem. V letu vzdáleně připomíná vážku, ale dvojice dlouhých, na konci rozšířený tykadel prozrazuje, že jde o podobnost čistě náhodnou. ploskoroh pestrý

ploskoroh pestrý Po chvilce domlouvání se tvor obrací a roztahuje křídla. Klenot našich stepí v celé své nádheře. Zástupce síťokřídlých, příbuzný mravkolvů a zlatooček, ploskoroh pestrý.

Nad hranou, na níž se pozvolný jihovýchodní svah láme v severozápadně orientovanou hradbu rozervaných, křídově bílých skal, majestátně přeletuje otakárek ovocný. Na přelomu července a srpna jde o druhou generaci tohoto motýla, ta první, jarní, obvykle vyletuje již v dubnu. Občas usedne na vyčnívající větve keřů nebo na vysoká květenství chrp, odkud má přehled o dění ve svém okolí. Patrně vyčkává na partnera, samci a samičky otakárků se jakožto vynikající letci setkávají právě na vrcholech kopců, čemuž se odborně říká hilltopping. Tímto instinktivním chováním je zajištěno, že se obě pohlaví vůbec potkají, že nebudou zbůhdarma bloudit krajinou. otakárek ovocný

 

Úvodní stránka

(c) Marek Vojtíšek, 2011

 


Další útržky z Pálavy:
 

Pavlovské vrchy  Hustopečsko
Pálavští motýli
Život na stráních  Lesní květena

NAVRCHOLU.cz